Geodetické služby

Jsme malá geodetická kancelář se sídlem v Javornici a pobočkou v Rychnově nad Kněžnou. Preferujeme osobní přístup k zákazníkům s možností maximálně se přizpůsobit jejich požadavkům v oblasti geodézie, mapování, katastru nemovitostí, inženýrských služeb i poradenství ve stavebnictví, vždy dle daných kritérií.

Geodetické služby

 • geometrický plán pro vyznačení budovy v katastru nemovitostí
  geometrický plán pro oddělení části pozemku
 • geometrický plán pro zpřesnění vytyčené vlastnické hranice
 • geometrický plán pro zřízení věcného břemene
 • vytyčení vlastnické hranice
 • zaměření podkladů pro projekt – mapové podklady /výškopis, polohopis/
 • vytyčení drobných stavebních objektů (rodinné domy apod.)
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • zaměření inženýrských sítí
 • poradenství v oboru geodézie a katastru nemovitostí

Další služby

 • zajištění smluv a dohod k nemovitostem
 • zajištění odhadu nemovitosti
 • návrhy na zápis práv k nemovitostem do katastru nemovitostí
 • žádost o souhlas s dělením nebo scelením pozemku(ů)
 • získávání dokladů v rámci územního a stavebního řízení

Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků


Firma byla založena v roce 2009 a v průběhu let jsme zmodernizovali naše technické vybavení, díky kterému jsme schopni zpracovat výstupy v kvalitní digitální i papírové podobě.

Kromě širokého spektra geodetických služeb jsme schopni zajistit radonový průzkum pozemků i staveb, ale i požárně-bezpečnostní řešení staveb.

Naše služby zajišťujeme zákazníkům převážně v okresech Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Náchod, Hradec Králové, Pardubice.

Ke každé konkrétní zakázce přistupujeme individuálně, proto nás v případě zájmu kontaktujete. Následně vám bude zcela nezávazně zpracována cenová nabídka.