Přípravné práce

Zajištění podkladů ke stavebnímu záměru

Studie

Architektonické řešení

Projektové dokumentace

(ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění)

 • dokumentace pro uzemní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení
 • dokumentace pro ohlášení stavby
 • dokumentace pro provedení stavby
 • rozpočty a výkazy výměr staveb
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • barevná řešení fasád
 • zaměření stávajícího stavu
 • pasporty staveb

Statika staveb

Technické profese

 • stanovení radonového indexu
 • inženýrsko-geologické, hydrogeologické posudky
 • požární zprávy
 • průkazy energetické náročnosti budov
 • energetické posudky, audity
 • vodohospodářská díla - ČOV, studny, hloubkové vrty
 • geodetické práce

Inženýring

(ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, vodoprávní povolení a další rozhodnutí)

 • zastupování na úřadech, vyřízení stavebního povolení

Stavební dozor

Autorský dozor

Odborné konzultace