Reference

 • Parcelace ZTV obec Lično
 • Parcelace ZTV Rychnov nad Kněžnou – realitní kancelář Staika Rychnov nad Kněžnou
 • Město Rychnov nad Kněžnou – geometrické plány
 • Obec Černíkovice – geometrické plány
 • Obec Lično - geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic
 • Obec Slatina n. Zd. – geometrické plány
 • Obec Třebešov – geometrické plány, poradenská činnost
 • Obec Osečnice – geometrické plány
 • Obec Záměl - geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic, zaměření skutečného stavu stavby chodníků
 • Město Vamberk – geometrické plány
 • Obec Skuhrov nad Bělou – geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic
 • Obec Výprachtice - geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic
 • Reality Nekvinda - geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic
 • Pink Reality, s.r.o. – geometrické plány
 • REMAX 365 – geometrické plány
 • Stapring Rychnov n. Kn., s.r.o. – mapové podklady
 • MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ pozemkový úřad – vytyčování vlastnických hranic
 • GREMIUS GROUP, s.r.o. Praha 14 – mapový podklad, vytyčení obvodu stavby
 • BEAS a.s. Hradec Králové – vytyčování staveb, zajištění SP, poradenská činnost